ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Vostè es troba ací: Inicio  REGIDORIES  Consum i Mercats  Mercats

Venda de Masses Fregides

AUTORITZACIÓ PER LLOCS DE VENDA DE MASSA FREGIDA (BUNYOLS, XURROS) AL CARRER DURANT LES FALLES.

D'acord amb el tradicional consum de bunyols, xurros i xocolates durant les falles, l'àrea de Consum de l'Ajuntament ha acordat fixar una sèrie de llocs en la via pública en què estarà permesa la seva venda, amb la corresponent autorització municipal previa.

 1. On podran instal·lar-se els llocs de venda?
  1. Els titulars de bars, cafeteries i similars que comptin amb llicència municipal d'obertura d'establiment podran, prèvia autorització municipal, instal·lar un lloc a la porta del seu establiment.
   Mitjançant informe emès per Policia Local, es determinarà les característiques de cada instal·lació, que hauran de garantir el mínim trastorn en la circulació de les persones i vehicles per a això haurà de comptar, si ho requerís, amb el suport tècnic de l'aparellador de la corporació.
  2. A la porta dels casals fallers o, en el supòsit que les circumstàncies ho aconsellin, en una altra ubicació, dins de la demarcació de la seu festera, sempre que les persones que realitzin la venda compten amb l'autorització de la Falla corresponent. Cada Falla podrà autoritzar la instal·lació d'un únic lloc a les persones que estimin pertinents i que compleixin amb els condicionants establerts i altra normativa d'aplicació.

 2. Com he de sol·licitar l'autorització?
  Les peticions per a l'autorització de la instal·lació del lloc de venda hauran de ser realitzades mitjançant el registre d'entrada de l'Ajuntament, fins al dia 15 de febrer de l'any en curs inclusivament.

 3. Quina documentació he d'aportar al costat del model d'instància normalitzat?
  • DNI o permís de residència dels / les sol·licitants.
  • IAE (impost d'activitats econòmiques).
  • Alta de la Seguretat Social dels/les treballadors/es.
  • Carnet de manipulador/a d'aliments de tots/es els/les treballadors/es.
  • Plànol d'ubicació del lloc.
  • Concreció del subministrament d'aigua i desguàs.
  • Còpia del contracte de l'empresa de recollida d'oli usat.
  • Certificat d'instal·lació i revisió de gas empleat.
  • Concreció de tipus d'oli i farines empleats, marca i procedència.
  • En cas de lloc dins d'un recinte d'una Falla: autorització del President/a de la Falla corresponent.
  • En cas de venda en vehicle condicionat per a aquesta finalitat, assegurança de responsabilitat civil de l'activitat i del vehicle, així com fitxa tècnica del vehicle.

 4. Què taxes he de pagar?
  Segons l'Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions p recreo, situats en terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic per al 2015, la taxa de "llicències per ocupacions de terrenys amb llocs de torró, fruits secs i qualsevol altre article no especificat en aquesta tarifa. Fins 5m. lineal per dia "seran 11,05 €.

 5. On puc adreçar-me per obtenir informació per a la instal·lació d'un lloc de venda?
  A la oficina del Consumidor, situada al Carrer Joanot Martorell, 40 baix.

 6. Quan he de sol·licitar l'autorització?
  S'ha de sol·licitar autorització mitjançant instància presentada en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, fins al dia 15 de febrer de l'any en curs. Excepcionalment podrà autoritzar-se la instal·lació abans i/o després d'aquesta data sempre que se sol·liciti expressament i es justifiqui degudament.

 7. Quan es podran instal·lar els llocs?
  Els llocs podran ser instal·lats entre els dies 1 i el 20 de març de l'any en curs, sempre que hagin obtingut prèviament la corresponent autorització i haguessin abonat la taxa.

 8. Quin tipus d'aliments es podrà vendre?
  Els llocs de venda estaran dedicats exclusivament a la venda de massa fregida, la composició es limita als següents elements bàsics: farina de blat, oli vegetal comestible autoritzat, aigua potable i additius autoritzats, pel que queda prohibida la venda d'aquests productes amb crema o qualsevol altre material o element perible.
  Així mateix es podrà incloure l'autorització de venda de xocolata en aquests establiments sempre que es realitzi en condicions higièniques d'elaboració i conservació tant del producte acabat com les matèries primeres utilitzades per a l'elaboració.

 9. Quines característiques tenen els llocs de venda?
  Els llocs de venda autoritzats en cap cas excediran de 10 metres de llarg per 3 metres d'ample, concretant-se en cada cas el total de la superfície autoritzable a través de l'informe preceptiu de Policia Local, el que es determinarà en funció de la situació i característiques de l'emplaçament. També estarà permesa la venda en vehicles autoritzats per a tal efecte.

 

Publicat el: 18 de Febrer de 2015
Indicadors de transparència
Boton Administració Electronica Accés pague els seus rebuts online Perfil Contractant
PGO FEDER EDUSI Fons Social Europeu Banner der Carta Participació Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 Fracciona els teus IMPOSTOS PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat