ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Ajuda familiar per a atendre necessitats bàsiques

Descripció

Es tracta d'una prestació econòmica bàsica d'emergència social, de caràcter temporal, que permet garantir la cobertura de necessitats bàsiques per a una persona o unitat de convivència, de forma subsidiària a altres prestacions socials o econòmiques.

Es materialitza a través d'una targeta portamonedes amb un saldo determinat segons normativa, que permet a la persona beneficiària poder comprar en establiments ordinaris del municipi afavorint així la normalització.

En aquesta normativa s'entén per necessitats bàsiques de subsistència en primer lloc i prioritàriament l'alimentació i subsidiàriament altres necessitats bàsiques com les relacionades amb la neteja i la higiene

Qui ho pot sol·licitar?

Persones empadronades i residents almenys un any en el municipi de Quart de Poblet, amb ingressos inferiors a l'import màxim de la quantia anual de la Pensió No Contributiva (PNC) , que varia en funció del nombre de membres de la unitat familiar de convivència.

Quins requisits s’han d’acomplir?

Estar empadronades i residint almenys un any en el municipi de Quart de Poblet a excepció del Barri del Crist, la població del qual pertany a la mancomunitat d'Aldaia-Quart, la qual compta amb servicis socials propis. Excepcionalment podran ser beneficiàries les persones empadronades menys d'un any, sempre que es donen circumstàncies que ho justifiquen.

 Unitats de convivència amb menors a càrrec seu, o amb fills/lles majors de 18 anys i menors de 25 anys, que estiguen cursant estudis reglats o professionals que impliquen assistència diària al centre formatiu. En el cas de persones adultes en què no es donen les circumstàncies anteriors, no es concedirà ajuda familiar bàsica, excepte situacions excepcionals justificades tècnicament.

S'entendrà per unitat de convivència la formada per totes les persones que convisquen en el mateix domicili tinguen o no relació de parentiu entre elles, llevat que a criteri tècnic es considere d'una altra manera.

No seran deduïbles els gastos de qualsevol tipus, excepte les quanties corresponents a les pensions de manutenció a descendents, establides en sentència judicial i que hagen de satisfer-se fora de la unitat familiar per a la que se sol·licita l'ajuda. No disposar d'altres ajudes econòmiques de emergència social per a pagament d'hipoteca o lloguer durant el període de concessió, excepte justificació tècnica.

On sol·licitar-ho?

La sol·licitud per a este tipus d'ajuda es presentarà per mitjà de model d'instància oficial als registres habilitats de l'Ajuntament. Es requerix entrevista prèvia cita de la persona interessada amb el personal tècnic de serveis socials.

Qui inicia el procediment?

A petició de la persona interessada

La resolució posa fí a la via administrativa?

La resolución pone fin a la vía administrativa

Quins son els efectes si no obtinc resposta?

Desestimatorio

 

Publicat el: 1 d’Abril de 2019
Botó difusió de Whatsapp Indicadors de transparència
Botó Cita Prèvia Genèric Boton Administració Electronica Botó accés directe Ordenança Benestar Animal Fracciona els teus IMPOSTOS
Accés pague els seus rebuts online PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament portal_consumidor
Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat