ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Vostè es troba ací: Inicio

Convocatòria d'ajuda familiar per a pagament de l'IBI 2019

Es convoquen ajudes, prenent com a referència l'import de l'Impost de Béns Immobles (IBI) de la vivenda habitual durant l'exercici 2019, per a aquelles famílies empadronades en Quart de Poblet en què la unitat familiar no dispose durant l'exercici 2017 d'una renda per capita (r.p.c.) superior a l'IPREM (7.519,59 euros) , sempre que la renda familiar no siga superior a dos vegades la quantia anual de l'IPREM (15.039, 18 euros) .

En funció de la valoració de la situació sociofamiliar, s'establirà un percentatge d'ajuda que podrà ser des del 30% fins al 100% sobre el total de l'import de l'impost, amb el límit de 350 euros.

Altres requisits:

a) La persona sol·licitant ha d'estar empadronada i residint, almenys un any, en l'esmentada vivenda en Quart de Poblet.
b) Ser titulars de la vivenda habitual objecte de l'impost que es prendrà com a referència. S'entendrà per vivenda habitual familiar aquella en què estiga empadronat el subjecte passiu.
c) No disposar d'altres propietats urbanes o rústiques. No es tindrà en compte la propietat d'un traster, d'una plaça de garatge o d'aquelles finques rústiques el valor cadastral de la qual no supere 3.000 euros. Tampoc es tindrà en compte la participació en propietats heretades l'usdefruit de la qual siga d'una altra persona.
d) Si existix més d'un subjecte passiu com titular de la vivenda habitual, tots ells hauran d'estar empadronats en el mateix domicili. S'exceptuen els supòsits de nul·litat, separació i divorci, i en este cas s'estarà al percentatge de participació o titularitat sobre l'immoble, que determinarà la quantia màxima de l'ajuda a sol·licitar.També s'exceptua el cas de propietaris amb unitats familiars diferents, i en este cas només podrà sol·licitar ajuda la persona que residisca de forma habitual en l'immoble segons el percentatge de participació de la vivenda.
e) No disposar d'ajudes públiques o privades per a la mateixa finalitat, a excepció de les bonificacions de l'impost a què es tinguera dret per llei.
f) Superar la puntuació mínima d'11 punts segons el barem que figura en l'annex 1 de les bases.
g) Estar al corrent del pagament de l'Impost de Béns Immobles d'exercicis anteriors. Podran sol·licitar esta ajuda les persones titulars dels rebuts que hagen acreditat el pagament dels mateixos dins del període voluntari, o tinga concedit l'ajornament o fraccionament de pagament al moment de la sol·licitud de l'ajuda.
h) Acceptar expressament :

  • Comunicar en el termini màxim de 10 dies qualsevol variació de les circumstàncies que van motivar la concessió de l'ajuda.
  • La declaració que la unitat familiar no disposa d'ingressos, rendes o béns diferents dels que es justifiquen i adjunten amb motiu de la sol·licitud.

i) Entregar la sol·licitud en el termini establit.

Sol.licitud i tramitació:

La sol·licitud s'entregarà en instància oficial degudament omplida junt amb la documentació requerida en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, des del 9 de setembre al 4 d'octubre de 2019, ambdós vaig inclouredos.

Les bases de la convocatòria es poden consultar en la pròpia Oficina d'Atenció Ciutadana i en la pàgina web municipal www.quartdepoblet.org o en els perfils oficials de l'Ajuntament en Facebook (Ajuntament de Quart de Poblet) i Twitter \@quartdepoblet

 

Publicat el: 28 de Juny de 2019
Botó difusió de Whatsapp Indicadors de transparència
Boton Administració Electronica Fracciona els teus IMPOSTOS
Boton Cita Previa Esports Accés pague els seus rebuts online PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat