ValencianoCastellano

Quart de Poblet

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE LOCAL D' ASSOCIACIONS

Descripció

El Registre Municipal d'Associacions té per objecte permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats existents en el municipi, els seus fins, representativitat i incidència, a efectes de possibilitar una política municipal adequada que contribuïsca a enfortir el teixit associatiu de la ciutat.

El Registre Municipal d'Associacions és independent del Registre General d'Associacions de la Comunitat Autònoma, per la qual cosa la inscripció de les entitats o organitzacions en aquest últim no pressuposarà la inscripció en el primer.

El Registre dependrà de la Secretaria General i la seua gestió i manteniment seran realitzats per la unitat administrativa encarregada dels assumptes referents a la participació ciutadana, seguint les directrius establides pel Secretari General.

Les dades contingudes en el Registre Municipal d'Associacions seran públics.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent Física o Jurídica

Documentació que heu d’aportar

I QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR?

La sol·licitud d'inscripció es presentarà en l'OAC de l'Ajuntament, mitjançant instància normalitzada a l'atenció de l'Alcaldia de la Corporació. Les associacions interessades en la inscripció hauran d'aportar les dades següents:

  1. Estatuts de l'associació adequadament actualitzats.
  2. Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions Autonòmic i en altres registres públics.
  3. Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
  4. Domicili social.
  5. Pressupost de l'any en curs.
  6. Programa d'activitats de l'any en curs.
  7. Certificació del nombre de persones associades.
  8. Domicili per a notificacions.
  9. Fotocòpia del CIF.
  10. Autoassignació a un sector d'activitat.

Quins requisits s’han d’acomplir?

Entitats Ciutadanes sin ánim de lucre que realitzen activitats dins del municipi

On sol·licitar-ho?

Registre d' Entrada de l' Ajuntament

Qui inicia el procediment?

A petició de la persona interessada

La resolució posa fí a la via administrativa?

-

Quins son els efectes si no obtinc resposta?

Estimatorio

Subsanació

La unitat administrativa encarregada de la gestió del registre realitzarà les comprovacions oportunes per a la inscripció de l'associació, devent en el termini de quinze dies, comptats des de la sol·licitud d'inscripció, comunicar a l'associació interessada el seu número d'inscripció. El transcurs del termini podrà interrompre-se en cas que fóra necessari requerir a l'associació perquè presente documentació no inclosa inicialment. Si transcorregut el termini concedit l'associació no aporta les dades requerides, s'entendrà que desisteix de la seua pretensió de ser inscrita.

En el cas que l'associació sol·licitant no obtinguera resposta a la sol·licitud d'inscripció en el termini assenyalat, s'entendrà efectuada la inscripció, sempre que l'associació haguera aportat les dades indicades anteriorment.

A partir de la data de comunicació del número d'inscripció, es considerarà que l'associació està donada d'alta en el Registre.

Més informacióCARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE QUART DE POBLET

 

Descàrrega d’arxius

Descargar archivo

Instància general
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano


Continguts relacionats

Publicat el: 4 de Novembre de 2019
Botó difusió de Whatsapp Indicadors de transparència
Boton Administració Electronica Fracciona els teus IMPOSTOS
Accés pague els seus rebuts online PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat